Makar Sankranti Festival 2016 - Day 1

Tuesday, 12th January, 2016

5.00 a.m Palliunarthu, Nirmalayam, Harinama Keerthanam, Ashta Dravya Ganapati Homam, Panchbhishekam, Usha Pooja
8.00 a.m Vazhipadukal
8.30 a.m Bhagwatparayanam starts
9.30 a.m Ucha Pooja
10.30 a.m Temple Closes
12.30 p.m Annaprasadam
5.00 p.m Bhagwatparayanam concludes
5.30 p.m Temple reopens with Keli Kottu
6.00 p.m Ganapati Pooja, Acharyavaranam, Prasada Shudhi, Ashtakalasha Pooja, Rakshoghna Homam, Vasthu Homam, Vasthu Kalasha Pooja, Prasada Pooja, Vasthu Kalashabhishekam, Punyaham, Vasthu Bali etc.
7.00 p.m Mahadeeparadhna with chendamelam by Kalavedi Kaipattur Achuthan Master & Team
7.30 p.m Thayampaka & Sinkarimelam
8.00 p.m Kathaprasangam by Shri K. Shivan Pillai, Udaipur & party
8.30 p.m Athazha Pooja
9.00 p.m Pushpabhishekam
9.30 p.m Harivarasanam
9.40 p.m Temple Closes
9.45 p.m Annaprasadam sponsored by Mr. Ajay Kumar Menon S/o Shri K.P.S. Menon, K-44 Kishan Nagar, Shyam Nagar, Jaipur