Temple Timing

Latest Events

​Sarvaishwariya Pooja(Devi Pooja)

Sarvaishwariya Pooja(Devi Pooja) Time--18:00 P.M. (Evening) ..

22 Apr, 2018 Sunday
Bhajana

Bhajana sponsored by:- Ms. Reshma D/o Sh. Ramesh Nair Bagru Jaipur ..

05 May, 2018 Saturday
​Sarvaishwariya Pooja(Devi Pooja)

Sarvaishwariya Pooja(Devi Pooja) Time--18:00 P.M.(Evening) ..

20 May, 2018 Sunday
​Sarvaishwariya Pooja(Devi Pooja)

Sarvaishwariya Pooja(Devi Pooja) Time--18:00P.M. (Evening) ..

17 Jun, 2018 Sunday

Temple Opening and Closing timing

 

Thiruvathirakali at Sree Ayyappa Temple, Jaipur

Summer: Daily Pooja

Morning

Details

Evening

Details

 • 05:45 AM

  Palli Unarthal

  06:00 PM

  Temple Re-opens

 • 06:00 AM

  Temple Opens

  07:30 PM

  Deeparadhana

 • Abhishekam, Ganapathi Homam, Usha Pooja, Ucha Pooja

 • 9:30 AM

  ATemple Closes

  08.45 PM

  Harivarasanam & Temple Closes

 

Winter: Daily Pooja

Morning

Details

Evening

Details

 • 06:00 AM

  Palli Unarthal

  05.30 PM

  Temple Re-opens

 • 06:15 AM

  Temple Opens

  06:30 PM

  Deeparadhana

 • Abhishekam, Ganapathi Homam, Usha Pooja, Ucha Pooja

 • 09:45 AM

  Temple Closes

  08.30 PM

  Harivarasanam & Temple Closes

For more information please call T: 0141-254-9788, C: 0978-444-4448 or Contact Us