Temple Timing

Latest Events

​Mandala Kalam Bhajana

Mandala Kalam Bhajana & Annaprasadam offered by: Sh. Kailash Bharadwaj 49, Gangothri Nagar, Jaipur ..

16 Dec, 2018 Sunday
Sarvaishwariya Pooja(Devi Pooja)

Sarvaishwariya Pooja(Devi Pooja) Time--17:30P.M.(Evening) ..

16 Dec, 2018 Sunday
​Mandala Kalam Bhajana 2018

Mandala Kalam Bhajana & Annaprasadam offered by: Sh. Venugopal Nair 50 A, Near Vinayak Enclave, Jag..

21 Dec, 2018 Friday
41st Vrischika Masam (41st Day)

Morning Schedules :- >05:30 A.M.---Temple Opens,Astabhishekam >06:30 A.M.---Ashtadravya Maha Ganapathi Hom..

27 Dec, 2018 Thursday

Temple Opening and Closing timing

 

Thiruvathirakali at Sree Ayyappa Temple, Jaipur

Summer: Daily Pooja

Morning

Details

Evening

Details

 • 05:45 AM

  Palli Unarthal

  06:00 PM

  Temple Re-opens

 • 06:00 AM

  Temple Opens

  07:30 PM

  Deeparadhana

 • Abhishekam, Ganapathi Homam, Usha Pooja, Ucha Pooja

 • 9:30 AM

  ATemple Closes

  08.45 PM

  Harivarasanam & Temple Closes

 

Winter: Daily Pooja

Morning

Details

Evening

Details

 • 06:00 AM

  Palli Unarthal

  05.30 PM

  Temple Re-opens

 • 06:15 AM

  Temple Opens

  06:30 PM

  Deeparadhana

 • Abhishekam, Ganapathi Homam, Usha Pooja, Ucha Pooja

 • 09:45 AM

  Temple Closes

  08.30 PM

  Harivarasanam & Temple Closes

For more information please call T: 0141-254-9788, C: 0978-444-4448 or Contact Us