Guruvayur Rhythm Yatra

March 2013 Guruvayur Rhythm photos at Jaipur Ayyappa Temple